Testamentti

Testamentti – jokaisella on päätäntävalta omaan omaisuuteensa

Laki ei velvoita jättämään kaikkea omaisuutta esimerkiksi perillisille. Testamentti on asiakirja, jolla voidaan ratkaisevasti määrätä omaisuudesta kuoleman varalta – myös silloin, kun perillisiä ei ole.

Testamentin tekeminen

Testamentti on ainoa mahdollisuus vaikuttaa itse omaisuutensa jakoon kuoleman jälkeen. Jos testamenttia ei ole tehty, omaisuus jaetaan perimysjärjestyksen mukaan.

  • Ilman testamenttia laki määrää, että perinnön saavat ensisijaisesti rintaperilliset, eli lapset tai lapsenlapset.
  • Jos lapsia ei ole, aviopuoliso perii omaisuuden.
  • Muussa tapauksessa perillisiä ovat vainajan vanhemmat sekä sisarukset ja näiden lapset.
  • Tekemällä testamentin voi kuitenkin halutessaan määrätä omaisuutta muille saajille tai tarkentaa sitä, mitä kukin perillisistä saa.

Jos vainajalla ei ole perillisiä, omaisuus menee valtiolle, ellei testamentilla ole määrätty toisin. Testamentti on ainoa mahdollisuus jättää omaisuus esimerkiksi itselleen tärkeälle hyväntekeväisyysjärjestölle.

Avopuolisoille testamentti on erityisen tärkeä, sillä ilman testamenttia avopuolisot eivät peri toisiaan.

Mitä testamentilla voi määrätä?

Testamenttivaihtoehtoja on useita ja niiden sisältö voi olla hyvin yksilöllinen. Voidaan hypätä sukupolvien yli, testamentata läheiselle henkilölle, yhdistystoimintaan jne.

Lain mukaan perittävän lapset eli rintaperilliset ovat ensisijaisia perillisiä, ellei testamentilla määrätä toisin. Vaikka omaisuus testamentattaisiin muulle henkilölle, rintaperillisellä on kuitenkin oikeus niinsanottuun lakiosaan, joka on puolet lakisääteisestä perintöosasta. Vain joissakin tapauksissa rintaperillisen voi tehdä kokonaan perinnöttömäksi.

Testamentti voidaan rajata koskemaan joko koko omaisuutta tai pientä osaa omaisuudesta – jopa yksittäisiä esineitä. Aviopuolisoiden välillä tavallisin on keskinäinen testamentti, jolla puolisot määräävät omaisuutensa toisilleen. Koko omaisuudesta määräävän yleistestamentin lisäksi tai sen rinnalla voidaan esimerkiksi määrätä tietty tunnearvoa sisältävä esine tai tietty summa määrätylle henkilölle.

Testamentilla tarkoitetaan usein omistusoikeustestamenttia. Hallintaoikeustestamentilla voi omistusoikeuden sijaan osoittaa tietylle henkilölle oikeuden hallita ja käyttää omaisuutta. Mitä yksityiskohtaisempia määräyksiä testamenttiin halutaan, sitä tarkemmin se pitää laatia.

Kysyttävää testamentin sisällöstä?

Tarjoamme testamentista maksutonta neuvontaa puhelimitse.

VaraaSoita 050 1894

Testamentin muotovaatimukset

Yleensä sopimukset ovat Suomen lain mukaan vapaamuotoisia. Joidenkin asiakirjojen suhteen laki on kuitenkin tarkempi. Testamentti kuuluu tällaisiin: sitä ei voi tehdä oman mielen mukaan, vaan siihen liittyy erityisiä määräyksiä.

Testamentti on tehtävä aina kirjallisena ja sen laatimiselle on asetettu ankarat muotovaatimukset. Kun muotovaatimukset täyttyvät, sisällön suhteen laki antaa hyvin vapaat kädet.

Testamentin muotomääräyksiin kuuluu vaatimus todistajista. Todistajien on tarkoitus vahvistaa, että testamentti on tehty vapaaehtoisesti ja täydessä ymmärryksessä.

Testamentin muotomääräyksiin kuuluu vaatimus todistajista. Todistajien on tarkoitus vahvistaa, että testamentti on tehty vapaaehtoisesti ja täydessä ymmärryksessä.

  • Testamentti tehdään kirjallisena ja se on allekirjoitettava käsin.
  • Allekirjoittamista täytyy olla todistamassa kaksi täysivaltaista henkilöä, jotka ovat vähintään 15-vuotiaita ja esteettömiä.

Väärin tehty testamentti voi olla mitätön

Lain muotosäännökset kannattaa ottaa vakavasti. Oikeus saattaa vahvistaa testamentin pätemättömäksi, jos muodollisia vaatimuksia ei ole otettu huomioon. Silloin perintö jaetaan kuin mitään testamenttia ei olisi tehtykään.

Yhä useampi haluaa tehdä testamentin itse. Tähän liittyy riskejä, jos sitä ei ole laadittu laissa säädetyssä muodossa. Oikeudessa käsitellään testamenttien moitekanteita jatkuvasti enemmän, ja muidenkin virheellisten asiakirjojen määrä on kasvamassa.

Koska asiakirja on tärkeä, sen tekemistä itse ei voi suositella, vaan kannattaa kääntyä asiantuntijan puoleen. Lainopillisen alan ammattilainen tuntee perimyslainsäädännön vaikutukset ja osaa neuvoa yksityiskohdissa. Nofa Juridicalla on yli 30 vuoden kokemus hyvien asiakirjojen laatimisesta.

Maksuton neuvonta testamentista

Tarjoamme testamentista maksutonta neuvontaa puhelimitse.

VaraaSoita 050 1894

Miten pitkään testamentti on voimassa?

Testamentti on voimassa, jollei sitä muuteta tai mitätöidä. Koska tahansa sen sisältöä on mahdollista muuttaa tai mitätöidä.

Asiakirja on suositeltavaa säilyttää esimerkiksi pankin tallelokerossa. Haluttaessa myös Nofa Juridica huolehtii säilyttämisestä.

Jos testamentilla haluaa muuttaa aikaisempaa testamenttia, pitää varmistaa, että uusikin asiakirja noudattaa lain vaatimuksia. Tällöin täytyy ottaa tarkasti huomioon, jätetäänkö vanhasta testamentista joitakin määräyksiä voimaan, vai onko se tarkoitus kumota kokonaan.

Asiantuntijan laatima testamentti vähentää ongelmia

Selkeät ja laillisesti oikein tehdyt asiakirjat vähentävät mahdollisia riitoja, jotka muuten saattavat pahimmassa tapauksessa kestää useita vuosikymmeniä. Huolellisesti laadittu testamentti auttaa varmistamaan, että toivomukset perimisen suhteen toteutuvat. Kun teetät testamentin lakitoimiston ammattilaisella, joka tuntee lainsäädännön, se on sekä muodon että sisällön puolesta kunnossa.

Testamentilla on myös mahdollista vaikuttaa perintöveron määrään. Perintösuunnittelulla voidaan siirtää omaisuutta perillisille tai muille tahoille tarkoituksenmukaisesti, välttää ikävät yllätykset ja etsiä edullisimmat ratkaisut. Asiantuntija osaa neuvoa testamentin tekemisessä niin, että verotusasiat otetaan varmasti huomioon.

Asiantuntijan laatima testamentti

320 €

Varaa maksuton tapaaminen tarpeidesi kartoitusta varten.

Tapaamisen voi hoitaa puhelimitse tai etäyhteydellä.

VaraaSoita 050 1894

Testamentti eri maiden lainsäädännössä

Kansainväliset tilanteet mutkistavat testamenttia moninkertaisesti. Vuodesta 2015 alkaen EU:n perintöasetuksen mukaan perinnönjaossa sovelletaan asuinmaan lakia, ellei testamentissa ole erikseen määrätty muuta. Eri maissa säännökset voivat olla hyvinkin erilaisia.

Maksuttomassa tapaamisessa asiantuntijamme kanssa saat neuvoja siihen, mitkä asiat juuri Sinun testamentissasi ovat tärkeitä.

Perintösuunnittelu

On tärkeä pysyä myös selvillä siitä, millaisia veroseuraamuksia perillisille koituu perinnöstä.

  • Lähimmät sukulaiset maksavat pienempää perintöveroa kuin muut.
  • Jos perinnön arvo alittaa tietyn summan, perintö on kokonaan verovapaa.
  • Verovapaan perinnön raja riippuu sukulaisuussuhteesta: edesmenneen aviopuolisolla ja alaikäisillä lapsilla raja on korkeampi kuin muilla perillisillä.
  • Perinnön arvosta voidaan tehdä verovähennyksiä, joita voivat olla esimerkiksi hautajaiskulut.

Omasta tilanteesta riippuen omaisille lankeavaa perintöveroa voi keventää laatimalla etukäteen ammattilaisen kanssa testamentin ja suunnitelman, jossa veroasiat on otettu huomioon. Asiantuntijalla on kokemusta erilaisista tilanteista ja siitä, miten lakia sovelletaan todellisen elämän tapauksissa.

Nofa Juridica tekee testamenttien lisäksi vero- ja perintösuunnittelua.

Maksuton neuvonta testamentista

Tarjoamme testamentista maksutonta neuvontaa puhelimitse. Jätä meille yhteydenottopyyntö ja soitamme sinulle viimeistään seuraavana arkipäivänä.

Jätä yhteydenottopyyntö tästä

tai soita 050 1894

Elämän tärkeimmät asiakirjat kannattaa laatia kaiken varalta ajoissa, eli juuri nyt. Onnettomuuden, sairauden tai ikääntymisen varalta on jokaisella hyvä olla olemassa hoitotahto ja edunvalvontavaltuutus.

Edunvalvontavaltuutus antaa valitsemallesi henkilölle oikeuden hoitaa asioita puolestasi, mikäli et itse siihen pysty. Lue lisää edunvalvontavaltuutuksesta täältä.

Edunvalvonnan lisäksi on erittäin suositeltavaa tehdä etukäteen hoitotahto, joka on suureksi avuksi omaisille, kun täytyy päättää hoitoa koskevista ratkaisuista. Lue lisää hoitotahdon laatimisesta täältä.